Samen voor mooie en duurzame provincies

De Initiatieven

Beeldschoon Water 

Willem Kolvoort

Foto: Willem Kolvoort, vervuild water

Met Beeldschoon Water willen we op aantrekkelijke wijze de onderwaterwereld van Drenthe en Groningen onder de aandacht brengen. Schoon water is voor mens en natuur van levensbelang. De Europese Kaderrichtlijn water (KRW) speelt een belangrijke rol bij de verbetering van de waterkwaliteit. De KRW geldt sinds 2000 voor alle lidstaten in Europa. Hij verplicht Nederland om de waterkwaliteit in aangewezen waterlopen te verbeteren.

De waterschappen in hebben in de periode 2000-2010 hun plannen geschreven ten behoeve van de verbetering van de ecologische waterkwaliteit. In de periode 2010-2015 zijn deze plannen in de uitvoering gekomen. Een aantal maatregelen is afgerond, onder andere in het Oostervoortsche Diep, het Oude Diep bij Hoogeveen, In de Hunze bij Torenveen en de Geeserstroom. Wat heeft dit opgeleverd? Hebben de plannen en de uitvoering ervan het gewenste effect? Lees hier meer over Beeldschoon water in Drenthe en hier meer over Beeldschoon water in Groningen.