Samen voor mooie en duurzame provincies

Beeldschoon Water Drenthe

Water vormt een onlosmakelijk onderdeel van de karakteristieke natuur van Drenthe. Schoon en natuurlijk water is voor planten en dieren een eerste levensvoorwaarde. De Europese Kaderrichtlijn Water stelt de provincie, waterschappen en gemeenten voor de uitdagende opgave de waterkwaliteit flink te verbeteren voor de daarin levende dieren en planten.

Maar hoe ziet het leven onder water er eigenlijk uit? Beeldschoon water brengt het leven onder water in de Drentse beken in beeld en vertelt het verhaal achter de beelden. Waarom groeien bepaalde planten op de ene plaats wel en elders juist niet? Hoe kun je de waterkwaliteit aan het onderwaterleven aflezen? De beelden van tientallen waterplanten, waterdieren en onderwaterlandschappen, die voor de lens van Willem Kolvoort verschenen, illustreren dit bijzondere verhaal.

Aanleiding
De Europese Kaderrichtlijn Water geldt sinds 2000 voor alle lidstaten in Europa. Deze richtlijn verplicht Nederland om de kwaliteit van de natuur in het water te verbeteren. Ook de chemische kwaliteit van het oppervlaktewater moet worden verbeterd. De Europese richtlijn beschrijft voor allerlei typen water welke karakteristieke planten en dieren aanwezig zouden zijn als water ecologisch gezond is. Die beschrijvingen zijn echter nogal abstract en alleen te begrijpen door deskundigen.

De Natuur en Milieufederatie Drenthe en Het Drentse Landschap namen daarom het initiatief om de natuur onder water tastbaarder te maken voor iedereen. Door middel van beelden leggen we uit wat er zou moeten gebeuren om het water weer ecologisch gezond te krijgen.

Met het project Beeldschoon water laten we zien dat het er onder water prachtig uit kan zien, ook als het water vrij troebel is. Maar ook dat er nog veel moet gebeuren, voordat Drenthe ook trots kan zijn op zijn natuur in het water.

Beeldschoon water VriezerbrugActiviteiten
In 2007 fotografeerde Willem Kolvoort de Drentse onderwaterwereld. Deze prachtige beelden werden gepubliceerd in het boek Beeldschoon Water en in de tentoonstelling. De tentoonstelling is gedurende drie jaar door Drenthe en daarbuiten geexposeerd en trok meer dan 100.000 bezoekers. Daarnaast werd in samenwerking met andere waterpartijen de campagne uitgebreid met grote fotodoeken onder vier bruggen in Drenthe, met ruim 10.000 exemplaren van de verjaardagskalender en met het maken van vier bijzondere waterroutes in Drenthe. In 2014 sluit de Natuur en Milieufederatie Groningen bij het initiatief aan en zal ook de Groningse onderwaterwereld tot leven komen.

Samenwerking
Samen met provincie Drenthe, waterschappen Hunze en Aa’s, Velt en Vecht, Reest en Wieden en Noorderzijlvest, IVN Consulentschap Drenthe en de Nationale Postcode Loterij vragen Stichting Het Drentse Landschap en de Natuur en Milieufederatie Drenthe om meer aandacht voor een goede waterkwaliteit in Drenthe.