Samen voor mooie en duurzame provincies

Drenthe

Beleef Beeldschoon Water

Leerlingen van vier verschillende Drentse basisscholen hebben in 2012 onderzocht hoe Beeldschoon het Drentse water is. Hun verhaal hebben ze vertaald in Beeldschone routes, die u kunt beleven via de app. van AnnoDrenthe.nu.

beeldschoon water in het waterDe leerlingen gingen zelf het water in om in beeld te brengen hoe het is gesteld met de waterkwaliteit in Drenthe. Zij deden dit op een bijzondere manier, namelijk door niet alleen foto’s te maken van boven water, maar ook onder water!

In 2007 ging Willem Kolvoort het Drentse water in om foto’s te maken van de Drentse beken. Dit in opdracht van de Natuur en Milieufederatie Drenthe en Stichting Het Drentse Landschap om te laten zien hoe het gesteld was met de waterkwaliteit in Drenthe. Vijf jaar later, zijn vier schoolklassen het water
ingegaan om een tussenstand op te maken. De provincie Drenthe, het IVN-Consulentschap Drenthe en de vier Drentse waterschappen zijn hier nauw bij betrokken.

De volgende vier basisscholen deden mee:

  • Nassau College te Gieten maakte een mooie route over Beeldschoon Torenveen in de Hunze;
  • Nassau College te Assen ging op pad om informatie te verzamelen bij het Oostervoortsche Diep;
  • Roelof van Echten College ging onderzoek doen bij het Oude Diep;
  • Basisschool Rehoboth te Gees ging op pad in de Geeserstroom.

 

Dankzij deze vier onderwijsinstellingen zijn vier Beeldschoon Water routes tot stand gekomen!

Bekijk hier The making of de 4 Beeldschone waterroutes.