Samen voor mooie en duurzame provincies

Onderwatervegetatie bij Marum

Een dek van Fonteinkruid vormt een continu veranderend schouwspel van licht en schaduw op de bodem van de ondiepe watergang.