Samen voor mooie en duurzame provincies

De rivierprik

Vissen De rivierprikDe rivierprik is een langgerekte vis en was ooit een bewoner van alle Drentse beken met een zandige bodem. Beekprikken hebben zuurstofrijk, stromend water nodig om te kunnen leven en hun eieren te kunnen afzetten. Ze trekken stroomopwaarts naar ondiep water om te paaien. De rivierprik heeft een leefgebied dat loopt van de Waddenzee tot aan de bovenlopen van de Drentse beken. Ze kunnen vanuit de Waddenzee naar de Drentsche Aa zwemmen, omdat er tussen het Eemskanaal en middenloop geen barrières meer liggen. De bovenlopen van de Drentsche Aa kunnen ze vanwege de stuwen nog niet bereiken.

Locatie
Unieke foto van paaiende rivierprikken onder een steen in het Gasterensche Diep (Drentsche Aa)