Samen voor mooie en duurzame provincies

Eelder- en Peizerdiep

Drents watersysteem Eelder- en Peizerdiep[Dr. H. Blink, 1902]
“In het noorden heeft het Drentsche plateau zijn natuurlijke afwatering op het Peizerdiep en Eelderdiep. Deze riviertjes slingeren zich met zoomen van grasland op het moeras- en laagveen langs de oevers, voor groote gedeelten door woeste gronden, en slechts enkele esschen en ontginningen breken de heiden af. Het is of de riviertjes hun groene armen in het land uitstrekken, om er leven te brengen. Langs de boorden der oeverzoomen ziet men ook hier de meeste esschen en andere bouwlanden, en daarbij vindt men de dorpen.”