Samen voor mooie en duurzame provincies

Eutrofiëring

Eutrofiëring betekent een overmatige toevoer van voedingsstoffen (stikstof en/of fosfaat) aan het water. Dit verschijnsel is ontstaan doordat boeren steeds meer (kunst)mest gingen gebruiken om hun productie te verhogen. Door uitspoeling kwamen deze voedingsstoffen in het water. Ook zuiveringsinstallaties voor rioolwater lozen veel voedingsstoffen in het water Deze voedselverrijking veroorzaakt niet alleen een snelle groei van waterplanten, maar ook een ware explosie van microscopisch kleine algen. Gevolg is dat bepaalde waterplanten en diersoorten niet kunnen overleven. Een goed voorbeeld hiervan is de snoek die vooral op zicht jaagt en in het donkere, vervuilde water zijn prooi niet vindt.