Samen voor mooie en duurzame provincies

Geef de Drentse beken ’s winters een hoger waterpeil dan zomers

Herstelmaatregelen Geef de Drentse beken 's winters een hoger waterpeil dan zomers.In een natuurlijke situatie ligt in de winter het waterpeil in beken hoger dan ’s zomers. Nu is dat meestal andersom. Door het optrekken van stuwen in beken en het inlaten van kanaalwater wordt het peil in het zomerhalfjaar kunstmatig hoog gehouden en stroomt het water te traag. Door meer water op de hogere gronden vast te houden neemt de voeding van de beek via het grondwater toe en zal in de meeste zomers de afvoer voldoende blijken.