Samen voor mooie en duurzame provincies

Gezonde visstand

Vissen Gezonde visstandNatuurbeheerders en waterbeheerders hadden lange tijd niet veel belangstelling voor vissen in ons oppervlaktewater. Gelukkig is dat in de afgelopen tien jaar veranderd door de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW, 2000). De Europese Unie vindt dat een gezonde visstand een belangrijke graadmeter is voor een goede toestand van een beek, sloot, kanaal of meer. De waterschappen zijn verantwoordelijkheid voor die goede toestand. Zij onderzoeken regelmatig hoe de visstand is samengesteld. Als de visstand niet goed is dan moet de waterbeheerder maatregelen gaan nemen die tot verbetering leiden.