Samen voor mooie en duurzame provincies

Geef de Drentse beken hun gevarieerde, glooiende oevers terug

Herstelmaatregelen de Drentse bekenVrijwel alle beken zijn ‘genormaliseerd’ met een standaardprofiel. Ze kregen steile oevers en in de benedenloop werden kades aangelegd om het water in toom te houden. Hierdoor ontbreken de oeverzones die onder water kunnen lopen. Dergelijke ondiepe zones zijn juist de plekken waar vissen kunnen paaien en waar waterplanten kunnen groeien. Door het ontbreken van planten zijn de huidige beekoevers arm aan ongewervelde waterdieren.