Samen voor mooie en duurzame provincies

Huidige bewoners

Het bermpje en de winde worden nog algemeen in de meeste Drentse beken gevonden. Andere soorten komen nog alleen in kleine aantallen voor of zijn verdwenen. De beken in Drenthe herbergen nu vooral algemeen voorkomende vissoorten. Dat zijn soorten die houden van allerlei typen stilstaand of zwak stromend voedselrijk water: blankvoorn, pos, aal, kleine modderkruiper en tiendoornige stekelbaars.

Locatie
Bermpjes achter een stuw in het Amerdiep (Drentsche Aa)