Samen voor mooie en duurzame provincies

Hunze

Drents watersysteem Hunze[Dr. H. Blink, 1902] “De grootste der Drentsche riviertjes is de Hunze of Oostermoersche Vaart. Langs den oostrand van den Hondsrug bestaat een lang dal in den bodem, dat in de laagste gedeelten gedeeltelijk met laag- en moerasveen is aangevuld. Door dit dal heeft het afvoerwater van den oostelijken Hondsrug en van de omringende hoog- en laagvenen een waterweg opengehouden. Het Hunze stroomt langs den noordoostelijken voet van den Hondsrug en door het Zuidlaardermeer naar de stad Groningen.
Het benedengedeelte is gekanaliseerd en maakt deel uit van het Schuitendiep.”