Samen voor mooie en duurzame provincies

Obstakels voor vissen wegnemen

Gelukkig heffen de waterschappen steeds meer obstakels voor vissen op. Bijvoorbeeld waterschap Reest en Wieden (Overijssel en Zuid Drenthe) heeft in de loop van de jaren al vele stuwen aangepast zodat vissen er langs kunnen, of ze vervangen door lage drempels van stenen.

Toch komen in de zes beken in het gebied van Reest en Wieden nog bijna 50 stuwen voor die moeilijk of helemaal niet te passeren zijn door vissen. Deze stuwen worden in de komende decennia geleidelijk allemaal aangepakt. Waterschap Reest en Wieden gaat nog onderzoeken welke gemalen een belangrijke barrière zijn bij de verplaatsing van vissen.