Samen voor mooie en duurzame provincies

Onnatuurlijk waterpeil

Herstelmaatregelen Geef de Drentse beken 's winters een hoger waterpeil dan zomers.Van oorsprong hebben natuurgebieden in de zomer een lager waterpeil dan in de winter. Landbouwgrond vereist echter juist het tegenovergestelde. In de zomer dient het peil relatief hoog te zijn om de gewassen te voorzien van water en voedingsstoffen. In de winter moet dit laag zijn, zodat men in het vroege voorjaar snel weer het land op kan.