Samen voor mooie en duurzame provincies

Ontginning natte gebieden

Door de overvloedige regenval in het najaar van 1998 werden de gevolgen van de gedaantewisseling op het Drents plateau ineens heel duidelijk merkbaar. Lang geleden hielden veengebieden en heidevelden het water als een spons vast. Na het ontginnen van deze gebieden moest steeds meer water steeds sneller worden afgevoerd. In 1998 konden de beken en kanalen de regenwatervloed niet meer verwerken. Kades dreigden het te begeven en huizen in Coevorden en Meppel kregen te maken met waterschade. Dit was de spreekwoordelijk ‘druppel’ die ook de laatste twijfelaars overtuigde dat het Drentse watersysteem zijn natuurlijke veerkracht had verloren. Al spoedig kwamen provincie en waterschappen met plannen om de wateroverlast te bestrijden door aanleggen van speciale bergingsgebieden.