Samen voor mooie en duurzame provincies

Provincie Drenthe

logo_provinciedrentheDe provincie Drenthe is verantwoordelijk voor het overheidsbeleid in Drenthe ten aanzien van water. Op de website van de provincie vindt u meer over de waterplannen.

Locatie
Assen

Zie website: www.provincie.drenthe.nl