Samen voor mooie en duurzame provincies

Verdroging

Menselijke invloeden - verdrogingEen gebied wordt verdroogd genoemd, wanneer de grondwaterstand niet hoog genoeg is om de gewenste natuurwaarden in het gebied te beschermen of als er vaak water van elders moet worden aangevoerd om peilen te handhaven. Voor 1960 stond het grondwater op veel plaatsen te hoog voor landbouw, woningbouw en wegen. Sinds die tijd zijn er veel maatregelen genomen om het water sneller af te voeren, onder andere door het graven van kanalen en ontwateringsloten. Hierdoor werd de grondwaterstand gemiddeld met zo’n 30 tot 40 cm verlaagd.