Samen voor mooie en duurzame provincies

Vledder en Wapserveensche Aa

Drents watersysteem Vledder en Wapserveensche Aa[Dr. H. Blink, 1902] “De hooge zandgronden ten westen van de Smildervaart hebben hun natuurlijke afwatering op de Wapserveensche Aa en het Vledderdiep, twee kleine stroompjes die zich tusschen Vledder en Wapserveen vereenigen tot de Steenwijker Aa, welke naar Steenwijk vloeit. Van Steenwijk naar Blokzijl is dit riviertje in 1632 vergraven tot het Steenwijkerdiep. De genoemde watertjes zijn door zoomen van laag- en moerasveen omringd, welke als graslanden in gebruik zijn. Ten noorden van Steenwijk vindt men hierin nog turfmakerij.”