Samen voor mooie en duurzame provincies

Algen

Waterplanten AlgenAlgen zijn microscopisch kleine plantjes die in het water zweven. Watervlooien eten algen maar ze zien in heel voedselrijk water geen kans om ze voldoende in toom de houden.

Als er veel voedingsstoffen in het water zitten kan de algengroei daarom explosief zijn (algenbloei). Dit gebeurt vooral in water met weinig of geen stroming zoals sloten, kanalen en meren. Maar ook in beken die ’s zomers bijna stilstaand water hebben, door de talloze stuwen. In grote dichtheden maken algen het water troebel.
Daardoor kunnen grotere planten die langzaam vanaf de bodem moeten uitgroeien, zoals kranswieren en waterranonkels, zich in het voorjaar niet meer goed ontwikkelen.