Samen voor mooie en duurzame provincies

Waterschap Hunze en Aa’s

Waterbeheerders Waterschap Hunze en Aa'sHunze en Aa’s houdt zich dagelijks bezig met het water in Oost-Groningen en Noordoost-Drenthe. Ze zorgen voor schoon en voldoende water. Voor sterke dijken die beschermen tegen overstromingen. En voor waterwegen die goed bevaarbaar zijn. Ze houden daarbij rekening met de verschillende belangen van natuur, landbouw en recreatie.